Contact Us
Swami Someshananda Giri(formerly - Sadai Chand Chowdhury)
Bhabar Mahashaktir Ashray
R.N.G.G. Road.
Sukchar
Kolkata
WestBengal
India
Phone: 91-33-25535412
91 9339842442
91 9432669084
E-mail: kausani.mukherji@gmail.com

 

 

Bhabar Gopal Bhai(Khetri)
Bhabar Meghalaya
1/1E/7, Rani Harshamukhi Road.
Calcutta - 700002
Phone : 91-33-5589292
91 9433432116
91 9830307904
E-mail: bhabarmeghalay@yahoo.com

Mr.Sourav Mukherjee
Mrs. Kausani Mukherjee
30/A/1 Dr. P.T. Laha Street.
P.O.: Rishra
Dist.: Hooghly
WestBengal
India
Phone : 91-33-32986091
                       91 9477011124
                       9331259333
E-mail: saurabh.mukherji@gmail.com

Spacial Thanks to Mr. Krishanu Banerjee   & Mr. Subhamoy Sinha Roy for help to create  the document